Contact Us


KUSHAL FOODS (PVT.) LTD.

Works : 848-Vishyakpur/ Fatehpur Roshanai-
     Ramabai Nagar - 209304 (U.P.)
Registration Off. : 51/58-A , Shakkar Patti, Kanpur-208001 (U.P.)
Customercare No. : 0512-2316654, 2352190
Mobile No : 9839510066, 9838800666
Email : customercare@mayurgroup.com